Forum för transportinnovation

Forum för transportinnovation

Monternummer:

Forum för innovation inom transportsektorn samlar aktörer som vill vara med och skapa ett innovationsklimat som möjliggör gemensamma lösningar.
Vi gör det eftersom Sverige behöver effektiva transporter. Det handlar om att vi både vill och måste kunna resa; till jobbet, för att lösa vardagens alla sysslor och som avkoppling på semestern. Det handlar även om att ett väl fungerande transportsystem är en avgörande faktor om svenska företag ska kunna överleva i framtiden. Det gäller alla typer av transporter – på vägar och järnvägar, till sjöss och i luften.