Geoforum Sverige

Geoforum Sverige

Monternummer: E: 4

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet och medarrangör av konferensen Smarta städer 2018. Geoforum representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi som arbetar med att samla in, analysera, berika och visualisera geodata. Tillsammans verkar de för en ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!