Go-IoT

Go-IoT

Monternummer: Innovationstorget

Go-IoT hjälper till att digitalisera fastigheter med hjälp av modern teknik utan inlåsningseffekter. Ökat värde, ökat välmående med minskade kostnader och minskad energiförbrukning”

+ Tömma byggnaden på information och att skapa ett gränssnitt som underlättar för interoperabilitet mellan olika standards och teknologier.”

www.goto-iot.io