Hållbart byggande

Hållbart byggande

Monternummer: B:31

Vi är det enda branschmagasinet i Sverige med 100 procent artikelfokus på mer hållbart och energieffektivt byggande i Sverige. För oss innebär hållbarhet att hänsyn tas till de gröna hållbarhetsfrågorna, de sociala hållbarhetsfrågorna och de ekonomiska hållbarhetsfrågorna. Många vägar bär till Rom och vi hoppas att genom att bevaka initiativ, projekt, framsteg, misslyckanden, smarta tekniska lösningar, goda exempel, dåliga exempel, pågående debatt, ny forskning, politiska beslut osv, kunna få hållbarhetstänket att genomsyra hela branschen, i form av konkreta lösningar, inte tomma ord.