Hubville

Hubville

Monternummer: Innovationstorget

Vi ska bygga en uthållig stad med 100-150.000 hushåll. Den ska ligga mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, och vara en frihandelszon med lokal lagstiftning som främjar uthållighet. Eftersom uthållighet är framtidens konkurrenskraft ska staden attrahera de företag som vill ta tätpositionen. Genom att bygga en attraktiv stad på billig mark, kommer fastighetsförsäljning att skapa ett finansiellt överskott som ger utrymme för uppbyggnad av höghastighetståg; maglev eller Hyperloop. Initialt bygger vi den digitala staden för att skapa opinion och därmed det politiska mandat för en uthållig lagstiftning samt för att bygga staden.

hubville.org