IoT Sweden AB

IoT Sweden AB

Monternummer: F:44

IoT Sweden bygger och driver ett LPWA-nätverk i Sverige för Internet of Things med hjälp av Sigfox, världsledande inom globala kommunikationslösningar för Internet of Things. Miljoner uppkopplade föremål finns redan registrerade i detta nätverk över hela världen och gör det möjligt för företag att snabba på sin digitala omvandling, utveckla nya tjänster och skapa nya affärsmöjligheter. Den unika radioteknologi som IoT Sweden använder sig av gör det möjligt för saker att konsumera så lite energi att batterier snart kommer att vara överflödiga och energiutvinnande lösningar kommer att driva dataöverföringen.