IP-Only AB

IP-Only AB

Monternummer: -

IP-Only bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för den digitala framtiden. Vår bild av framtiden är att alla ska vara en del av det smarta fiberlandet. Ingen ska lämnas utanför. Kommuner, orter och städer kan idag ta steget att bli mer digitala, hållbara och smarta. Detta leder bland annat till bättre service och vård för medborgarna och verksamheter kan skötas på ett mer effektivt och innovativt sätt oavsett geografisk placering. Sverige är på god väg att bli ett Smart Fiberland. Läs mer om Smart Fiberland och vägen dit på smartfiberland.se.