Map Project Sweden AB

Map Project Sweden AB

Monternummer:

“Bakom bensinstationen tar ni gatan som leder till där kyrkan en gång stod. Vårt hus ligger på höger sida efter det tredje mangoträdet. Dörren är grå”

4 miljarder människor saknar idag  adress och kan därför inte utöva sina grundläggande medborgerliga rättigheter, få ett bankkonto eller förklara för t. ex. räddningstjänst vart de skall åka. Affärsmöjligheter går förlorade på grund av att samhället saknar en fungerande struktur vilket leder till ineffektiv resursanvändning, missade skatteintäkter och ett icke-inkluderande samhälle.

Vår lösning erbjuder fullständiga, exakta och lättanvända adresser till alla överallt! Tjänsten kommer alltid vara gratis för människor! För organisationer erbjuder vi Adressing as a Service. Vår tjänst effektiviserar all hantering som kräver identifikation och adress vilket kortar ledtider, sänker kostnader och bidrar till högre kundnöjdhet. När fler individer får tillgång till adresser vidgas också marknadsmöjligheterna.

Map Project bidrar till socioekonomisk utveckling, tryggare och mer inkluderande städer, samt bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål nr. 8, 9, 10, 11, 16 och 17.