Need Insights AB

Need Insights AB

Monternummer: G:46

Need Insights är expert på Location analytics.

Location analytics IoT erbjuder digital analys med hjälp av Wi-Fi, 4G och uppkopplade sensorer.

Vår teknologi hjälper trafikanalytiker, beslutsfattare inom stadsplanering, arkitekter samt it- och tekniska konsulter vid stadsutveckling, trafikanalyser, områdesutvärdering och stadsplanering.

Vår online plattform möjliggör analys, statistik och trender om fotgängare, cyklister och trafikflöden i stadsområden och andra miljöer.

Välkommen till vår monter! Plats: V:01A