Nittedals Taktorv® - Geir Flugund AB

Nittedals Taktorv® - Geir Flugund AB

Monternummer: C:60

Nittedals Torvindustri AS har levererat taktorv till lantliga och urbana miljöer på den svenska marknaden sedan 1988. Geir Flugund AB är ny distributör sedan 2017. Nittedals Taktorv® är en grön taklösning som skapar nya användbara takytor i stadsmiljön, och som bromsar vattenavrinningen från tak och hårdgjorda ytor med dokumenterade resultat från SINTEF i Trondheim.Adress (URL) till LinkedinAdress (URL) till twitterAdress (URL) till övrig social mediaAdress (URL) till youtubeKontaktperson marknadsföring & kommunikationGeir FlugundE-postgf@torvtak.nu