Öresundskraft

Öresundskraft

Monternummer: A:4

StadshubbsAlliansen är ett samverkanskluster för lokala stadshubbar i Sverige. En Stadshubb är en trådlös infrastruktur som med hjälp av IoT-teknologin LoRaWAN gör det möjligt att fånga upp radiosignaler från sensorer. Sensorerna kan vara fasta eller placerade på rörliga saker. Data från sensorerna tas emot av Stadshubben och skickas därifrån via det befintliga fibernätverket till sensorernas ägare, tryggt och säkert. En Stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i en smart stad. 

Medlemmarna i StadshubbsAlliansen är regionala stadsnät med lång erfarenhet av att erbjuda digitala kommunikationslösningar och äger egna fibernät vilka används som en viktig kommunikationslänk i Stadshubbarna. Genom samverkan skapas förutsättningar för att skala upp smarta lösningar och därmed ökad positiv digital genomslagskraft på såväl lokal som nationell nivå.

Följ StadshubbsAlliansen på MyNewsdesk för att ta del av de senaste nyheterna.

 

 

Stadshubb för IoT