Plantagon

Plantagon

Monternummer: G:43

Plantagon är ett innovationsledare företag inom det snabbt växande området urban agriculture med koppling till globala utmaningar som matsäkerhet under begreppet hållbara smarta städer. Plantagon startade 2008 och har utvecklat en egen vertikal odlings- lösning för industriell och skalbar urban matproduktion. Plantagons Projektet ‘World Food Building’ i Linköping blir ett landmärke med sin 60 meter höga kombinerade vertikala växthus och kontorsbyggnad som byggs med Plantagons patenterade teknik som producerar mat i en sluten, ren och klimatkontrollerad miljö. World Food Building i Linköping blir en internationell modell för odlingsmetoder, teknik och symbiotiska system som Plantagon utvecklar för storskalig, hållbar matproduktion i storstäder.

Plantagon har även utvecklat konceptet Agritechture som möjliggör för städer och fastighetsbranschen att inkludera stadsodling på ett lönsamt, smart och hållbart sätt.