Viable Cities

Viable Cities

Monternummer:

Det strategiska innovationsprogrammet för smarta, hållbara städer har som mål att bidra till forskning och innovationer inom smarta städer för att Sverige ska kunna möta sina miljömål och för att skapa hållbar tillväxt. Programmet stödjer innovationer genom utlysningar till projekt och genom att sammanföra aktörer, experter och kunskap i området.