Stockholms stad

Stockholms stad

Monternummer: C:42

Stockholms stad arbetar just nu med flera spännande projekt för att möta stadens hållbarhetsmål med smarta uppkopplade lösningar.

Norra Djurgårdsstaden och GrowSmarter är två av Stockholms stads stora stadsutvecklingsprojekt som ska visa vägen mot en hållbar och smart framtid. Det är samverkansprojekt där staden arbetar med många olika företag och universitet för att få fram verktyg, metoder och fungerande tjänster som sedan sprids vidare till andra projekt i Stockholm, och till andra städer i Sverige och världen.