Stockholms stad

Stockholms stad

Monternummer: D: 12

I Stockholms stad arbetar över 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller gå till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar, bolag och stiftelser.

I april förra året antog Stockholm en smart stad-strategi där målet är att bygga en smart och uppkopplad stad samt tillhandahålla högsta möjliga livskvalitet för stockholmarna och det bästa klimatet för företagande.

I Stockholms stads monter kommer vi att presentera konkreta exempel på hur vi jobbar mot att bli världens smartaste stad. Vi tror att en smart stad är en hållbar stad och arbetar med hållbarhet utifrån fyra olika perspektiv: ekologiskt hållbar, ekonomiskt hållbar, demokratiskt hållbar och socialt hållbar. Därtill tror vi att en smart stad är öppen, innovativ och uppkopplad.

Besök oss gärna i monter D:12