Svensk Betong

Svensk Betong

Monternummer: C:54

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Betongföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. Betongens estetiska möjligheter är i princip obegränsade och bara fantasin sätter gränser vilket ger stort utrymme för arkitektur och gestaltning. Betong är ett av våra äldsta och mest använda byggmaterial, ett oorganiskt material med många fördelar. Byggnader i betong har ett litet drift- och underhållsbehov och kvalitet som håller över tid. Betong brinner inte, tål fukt och möglar inte och kan återvinnas till 100%. Betong är ljuddämpande och ger god ljudkomfort för de boende. Med betong kan man bygga industriellt och kostnadseffektivt och med en lång livslängd på mer än 100 år. Långsiktig hållbarhet och minskad klimatpåverkan är viktiga områden som branschen arbetar med utifrån en målsättning om klimatneutral betong ur ett livscykelperspektiv. Svensk Betong har nyligen lanserat rapporten Betong och Klimat där vi ger information om klimatdata för betong, redovisar det arbete som svensk betongindustri redan genomfört samt berättar om branschens målsättning att ytterligare minska klimatpåverkan på sikt.