Svenska Teknik & Designföretagen

Svenska Teknik & Designföretagen

Monternummer:

Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Med 720 medlemsföretag, som tillsammans har ca 34 000 anställda, representerar STD-företagen nära två tredjedelar av branschens resurser.  Vi ingår i Almega, som är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och den största medlemskretsen inom Svenskt Näringsliv. Almega organiserar mer än 10 700 medlemsföretag inom ett 60-tal olika branscher.