Systemtext AB

Systemtext AB

Monternummer: D:46

Systemtext är en helhetsleverantör av skylt-och dekorlösningar, som erbjuder allt från design, produktion och montage till service och underhåll. Vi har en egen produktion i Malmö, egna montörer som utgår från våra lokalkontor samt ett omfattande montagenätverk som täcker in hela Norden och Norra Europa. Systemtext har ett brett utbud av fönsterfilm från 3M såsom Thinsulate CC75 som minskar solvärmen från fönster sommartid och som är isolerande som en extra ruta vintertid. 3M:s säkerhetsfilm skapar trygga fastigheter för personer och egendom året om. Arbetsmiljöskyltar för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser och för ett tillgängligt samhälle, säljs via ett nätverk av kunniga återförsäljare. Systemtext har kontroll på hela tillverkningsprocessen vilket garanterar säkra leveranser, korta ledtider, hög kvalitet och konkurrenskraftiga erbjudanden.