Teknikföretagen

Teknikföretagen

Monternummer:

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3 900 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar.