Telia

Telia

Monternummer:

Telia är idag en motor i vår tids viktigaste samhällstrend: digitaliseringen och utvecklingen av det smarta och hållbara samhället. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om.

Telia och dess helägda dotterbolag Cygate hjälper företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter genom att leverera helhetslösningar för ICT (kommunikation och närliggande IT-tjänster), som är ryggraden i moderna verksamheters digitala infrastruktur.

Exempel på satsningsområden är smart kollektivtrafik, stadens infrastruktur och vården där Telia är aktiv och bygger ekosystem för att kunna leverera helhetslösningar baserat på egna tjänster och från partners. Målet är att bidra till mer effektiv användning av stadens resurser samt förbättra kvalitén i de tjänster som erbjuds invånare, näringsliv och besökare och över tid stötta i den transformativa förändring digitaliseringen innebär för städer.

Läs mer på www.telia.se/foretag eller www.cygate.se

Guldsponsor