Visual Sweden

Visual Sweden

Monternummer: G:21

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 50-tal mindre, medelstora och stora företag. I Visual Swedens monter kan du upptäcka flera spännande projekt, bland annat:

Gaia Places
Hur digitaliserar man en plats eller ett område? Kan man öka upplevelsen för de som rör sig på platsen? Vilken känsla vill du bjuda på? I takt med utvecklingen av en digitaliserad värld, förväntar vi oss få den information vi vill ha, när vi behöver den – oavsett var vi är. Dessutom vill vi att det ska funka enkelt och snabbt, precis som på mobilen.

Gaia Places är en tjänst för platsbaserad kommunikation. Den är molnbaserad, interaktiv och fungerar i realtid. Konceptet är utvecklat för att du enkelt ska kunna kommunicera och interagera med alla människor som rör sig på din plats, oavsett kanal eller plattform.

Vallastaden/ Tekniska verken
Vallastaden är ett unikt projekt för Linköping, regionen och även för Tekniska verken. Stadsdelen präglas av en långtgående vision om hållbart och socialt liv vilket bland annat innebär en tät och småskalig bebyggelse med stor variation.

Med anledning av det, i kombination med speciella markförhållanden, har Tekniska verken valt att i Vallastaden utveckla en innovativ lösning i form av ett unikt kulvertsystem som skapar nya möjligheter för infrastrukturlösningar i flera avseenden.

Resurseff ektivitet genom smart IoT- Hot Remote
I projektet Hot Remote samarbetar Linköpingsbaserade Tekniska verken, Science Park Mjärdevi, Ericsson, Linköpings universitet och Stångåstaden för att utveckla resurseff ektiva IoT-lösningar som skapar stor samhällsnytta inom energiområdet.

Spotscale
Hur kan man effektivt visualisera detaljerade scanningar av hela stadsdelar? Spotscale omvandlar hundratusentals drönarbilder till en visuell kopia av den bebyggda miljön, inte bara för ett kvarter utan för hela stadsdelar. I Spotscales VR-lösning kan du flyga fritt i en mer verklighetstrogen stadsmiljö än du tidigare gjort, och med hjälp av Hololens visualiseras stadsmiljön på ett bord så att man kan gå runt och kika från alla vinklar.

I datorn kan dessa områdesmodeller sedan användas för detaljerad byggplanering i volymstudieskedet, detaljplaneskedet och för att visa hur arkitektmodeller kommer att se ut i sin miljö.

Idea Hunt
Idea Hunt använder augmented reality för att samla in idéer och feedback på hur en stad eller nybyggnation kan utvecklas.