Inledning

09:00- 12:15 Sessioner i fyra valbara spår

Torsdagen inleds med parallella sessioner de fyra spåren. Klicka på respektive spår för att se programpunkterna.

09:00- 12:15 Spår: Uppkopplad infrastruktur

Spårvärd: WSP Sverige

 Moderator: Christian Wictorin, chef digitalisering, WSP Sverige

2017-11-23

09:00- 12:15 Spår: Urban mobilitet

2017-11-23

09:00- 12:15 Spår: Hållbar och trygg miljö

Spårvärd: SWECO

 Moderator: Maria Gårdlund, vd, Sweco IT-konsulter

2017-11-23

09:00 - 12:15 Spår: Medskapande medborgare

Spårvärd: CGI Sverige

 Moderator: Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor, CGI Sverige

2017-11-23

12:15 Lunch

13:10-16:00: Gemensamma sessioner

Eftermiddagen avslutas gemensamt med keynotes  och ett inspirerande avslutstal!

2017-11-23