Program onsdag 22 nov

 09:00-12:15 Gemensamma keynotesessioner i plenum

2017-11-22

12:15 Lunch

13:30 - 17:30 Välj mellan sessioner i fyra olika spår

Eftermiddagen är uppdelad i fyra parallella spår där du kan välja fritt mellan olika sessioner. Klicka på respektive spår för att se programpunkterna.

13:30 - 17:30 Spår: Uppkopplad infrastruktur

Spårvärd: WSP Sverige

Moderator: Christian Wictorin, chef digitalisering och telecom, WSP Sverige

2017-11-22

13:30 - 17:30 Spår: Urban mobilitet

2017-11-22

13:30 - 17:30 Spår: Hållbar och trygg miljö

Spårvärd: SWECO

 Moderator: Maria Gårdlund, vd, Sweco IT-konsulter

2017-11-22

13:30 - 17:30 Spår: Medskapande medborgare

Spårvärd: CGI Sverige

 Moderator: Julie Améen, Ansvarig för offentlig sektor, CGI Sverige

2017-11-22