Mässan för framtidens smarta och hållbara samhällen

Utställningen är en aktiv, vibrerande mötesplats där utställarna bjuder in till workshops, diskussioner och showcase-miljöer. Tillsammans bildar alla medverkande till en kreativ arena där den smarta och hållbara stadens utveckling kan realiseras. Här träffar företag, branschorganisationer, myndigheter, akademi, kommuner och branschpress. Du får du ta del av senaste nytt, delta i aktiviteter samt upptäcka lösningar, produkter och tjänster som ger praktisk verksamhets- och affärsnytta. På mässan hittar du både ledande leverantörer och nya start-up företag med produkter, tjänster och nya lösningar för hållbart byggande och morgondagens smarta stad. Du får även möjlighet att samt att knyta nya kontakter och träffa kollegor från hela landet!
Mässan är helt kostnadsfri att besöka.

Våra besökare är främst

  • Inköpare, beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, tjänstemän och politiker från kommuner och myndigheter.
  • Inköpare, beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, ingenjörer från IT, säkerhet, bygg, fastighet, transport- och energibranschen.

Besök Smarta städer om du arbetar med

  • Stadsplanering, Samhällsbyggnad, Arkitektur
  • Infrastruktur, Transporter
  • Energi
  • Hållbarhet och miljö
  • Säkerhet
  • Visualisering med AR, VR, 3D/4D
  • Digitalisering, IoT, Geodata, GIS