Möt våra paneldeltagare!

På konferensen medverkar ansvariga och sakkunniga från myndigheter, kommuner och näringsliv i spännande paneldiskussioner.