Lyssna till fördjupande paneldiskussioner på konferensen!

Varje dag arrangeras paneler inom de olika spåren Uppkopplad infrastruktur, Urban mobilitet, Medskapande medborgare och Hållbar och trygg miljö. Här möts ansvariga och sakkunniga från myndigheter, kommuner och näringsliv för att diskutera aktuella frågeställningar och utmaningar.

Det här vill du inte missa!

2017-11-22

2017-11-23