Nedan finner du presentationerna från Smarta städer 28-29 november 2018

28 november:

KEYNOTE Frans- Anton Vermast ”A liveable city is all about the citizens happiness”

Kim Spiegelberg Stelzer, Copenhagen Solutions Lab ”Copenhagen Smart Solutions for a Liveable and Sustainable City”

KEYNOTE Sepehr Mousavi ”Hur data och KPIer möjliggör för städer att uppnå deras agenda 2030- mål”

Jörgen Carlsson och Malin Janols, ”Värdeskapande och infrastruktur i den Smarta staden”

Claes Tingvall och Karolina Pamp-Sandgren, ÅF ”Nollvision för framtidens städer- så skapas en trygg, tillgänglig ren och bullerfri miljö där människor vill bo och leva”

Madelen Arnesdotter, Mapillary ”Crowdsourcing som ett verktyg i digitaliseringen av gaturummet”

Johan Palmqvist, Scania ”Från trafikflöden till fungerande flöden med nya mobilitetslösningar”

Sara Widås, Sundbyberg  stad och Jenny Kihlberg, Trafikkontoret Stockholm stad ”Smarta Gator- trygga urbana stråk i staden”

Monica Wincentson, Göteborgs stad ”Stadsplanering för självkörande fordon”

29 november

Carina Aschan, André Houtepen and Gavin Slater ”3 Smart City Lighthouse stories from Umeå, Glasgow and Rotterdam”

Gavin Slater, City of Glasgow ”Ruggedised Glasgow is developing a data based desicion platform”

André Houtepen, City of Rotterdam ”E-mobility and advanced ICT in asphaltic roads”

Lina Groth, Energimyndigheten ”Hur ökas spridningen av svenska hållbara stadslösningar internationerllt?”

Remi Vesvre, Transportstyrelsen ”Drönare i staden – hur blir de en självklar del av luftrummet?”

Tim Johansson, GITTER ”Visualisering och analyser av byggnadsbeståndet för hållbar energianvändning”

Pia Björkman, Deloitte Digital ”Service design and Design thinking- en iteraktiv och effektiv metod för samskapande av framtidens samhälle”

Philip Näslund, Sharing Cities Sweden ”Sharing Made Simple, SMS – Digitala mötesplatser  för medskapande delningstjänster”

Göran Arnell, Gävle kommun Så arbetar Gävle för en smart stad med hjälp av innovation Arena”

Elena Fersman, Ericsson and KTH ”AI Technologies in Smart Cities”

Magnus Enzell, ämnesråd, Regeringskansliet ”Regeringens arbete med digitalisering och öppna data”