Om programmet

Konferensen är en branschöverskridande storsatsning med talare från näringsliv, offentlig sektor och akademin. Programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer, företag, kommuner och myndigheter i Sverige som alla verkar för den smarta och hållbara staden.

Keynotes, fyra parallella spår och spännande paneldiskussioner

Konferensen består av gemensamma föreläsningar och fyra parallella spår, där du kan välja fritt mellan alla spännande presentationer och paneldiskussioner. Du kan anpassa ditt deltagande och fördjupa din kunskap helt efter dina behov. Första dagen avrundas med ett mingel där du kan nätverka under avslappnade former.

Öppettider

 

28 november

Registrering och kaffe: 08:30 – 09:30
Konferens: 09.30 – 17:30 + mingel
Mässa: 12:00 – 17:30 + mingel
Mingel i utställningen: 17:45-18:45

29 november

Registrering och kaffe: 08:00 – 08:30
Konferens: 08:30 – 16:30
Mässa: 12:00 – 16:30

Konferensens teman

Under respektive programspår får du ta del av initiativ och pågående projekt

Urban
mobilitet

Utveckling av hållbara och intelligenta transportsystem, nya trafiklösningar för flöden och rörelse i staden.

Medskapande
medborgare

Hur vi involverar fler i stadens hållbara utveckling med hjälp av exempelvis sensordata och visualisering för bättre kommunikation och beslutsunderlag.

Trygga
samhällen

Hur skapar vi trygga miljöer för invånare som rör sig i staden och även för den data vi lämnar efter oss?

Hållbar
energianvändning

Hur vi kan använda oss av nya energikällor och optimera vår energiförbrukning i den hållbara och uppkopplade staden.

Keynotes

Vad har en Strategy Advisor & International Smart City Ambassador från Amsterdam, en Adjunct Professor från KTH, en futurist och entreprenör samt en ordförande för nationella kommittén, Hållbara smarta städer och samhällen gemensamt? De medverkar alla som Keynote-talare på Smarta städer!

Talare

På konferensen medverkar framstående talare som har blivit noga utvalda för sin expertis och talarförmåga! Klicka på knappen nedan för att läsa mer om alla våra talare, som kommer från både näringsliv, myndighet, kommun, regeringen och akademin.

Partners

Bland våra partners finns branschorganisationer, myndigheter och samverkansprojekt m.m.

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om våra partners.

Programråd:

Susanne Nellemann Ek, vd, Geoforum Sverige

Naod Abera, Head of Communication, Urban ICT Arena

Åke Lindström, ICT Development Director, Kista Science City AB

Anders Carlsson, processledare, Visual Sweden

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig, IQ Samhällsbyggnad

Mika Hakosalo, Site Manager, GrowSmarter

Marcus Ygeby, sektionschef, Regionala geodatasamordnare

Anna Fjällström, verksamhetschef, Future Position X

Eric Jeansson, geodatastrateg, Göteborg stad/ordförande i Geoforum Sverige