Om programmet

Konferensen är en branschöverskridande storsatsning med talare från näringsliv, offentlig sektor och akademin. Programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer, företag, kommuner och myndigheter i Sverige som alla verkar för den smarta och hållbara staden.

Programmet som helhet är agendasättande för definitionen av smarta städer och ger branschen en överblick av trender och planerade projekt. Innehållet i programmet levererar processverktyg och förklaringsmodeller som kan omsättas i det praktiska arbetet för deltagarna samt lyfter fram praktiska lösningar som ger verksamhets- och affärsnytta.

Konferensens teman

Under respektive programspår får du ta del av initiativ och pågående projekt

Urban
mobilitet

Utveckling av hållbara och intelligenta transportsystem, nya trafiklösningar för flöden och rörelse i staden.

Medskapande
medborgare

Hur vi involverar fler i stadens hållbara utveckling med hjälp av exempelvis sensordata och visualisering för bättre kommunikation och beslutsunderlag.

Trygga
samhällen

Hur skapar vi trygga miljöer för invånare som rör sig i staden och även för den data vi lämnar efter oss?

Hållbar
energianvändning

Hur vi kan använda oss av nya energikällor och optimera våra energiförbrukning i den hållbara och uppkopplade staden.

Kontaktpersoner konferensprogram:

Jeanette Söderberg

Content Specialist- konferens, Easyfairs

08-506 650 07

jeanette.soderberg@easyfairs.com

Lisa Samuelsson

Content Specialist- konferens, Geoforum Sverige

073-5073162

lisa.samuelsson@geoforum.se

Programråd:

Susanne Nellemann Ek, vd, Geoforum Sverige

Naod Abera, Head of Communication, Urban ICT Arena

Åke Lindström, ICT Development Director, Kista Science City AB

Anders Carlsson, processledare, Visual Sweden

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig, IQ Samhällsbyggnad

Mika Hakosalo, Site Manager, GrowSmarter

Marcus Ygeby, sektionschef, Regionala geodatasamordnare

Anna Fjällström, verksamhetschef, Future Position X

Eric Jeansson, geodatastrateg, Göteborg stad/ordförande i Geoforum Sverige