Alf Karlsson

Statssekreterare Näringsdepartementet

Alf Karlsson

Statssekreterare Näringsdepartementet

Biografi

Alf Karlsson är statssekreterare hos Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister i Näringsdepartementet. Alf har en juridisk bakgrund och har tidigare haft ett flertal betydande positioner inom politiken som politisk sakkunnig och juridisk expert åt Miljöpartiet.