Amy Rader Olsson

Programansvarig Smart Built Environment, IQ Samhällsbyggnad

Amy Rader Olsson

Programansvarig Smart Built Environment, IQ Samhällsbyggnad

Biografi

Amy Rader Olsson är disputerad forskare med fokus på samarbete och samverkan i samhällsbyggnad. Som programsamordnare hos IQ Samhällsbyggnad arbetar hon som programansvarig för det Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built Environment. Amy är ledamot i Energimyndighetens energiutvecklingsnämnd och har deltagit i Trafikverkets arkitekturråd. Amy var särskild utredare i regeringens utredning om taxi och samåkning 2015-2016.