Anders Ejlertsson

Miljökonsult/ägare, Klimatsmartbyggande

Anders Ejlertsson

Miljökonsult/ägare, Klimatsmartbyggande

Biografi

Klimatsmart byggande är ett konsultföretag som fokuserar kring en byggnads konkreta miljö och hälsoproblem som vi menar förutom driftsenergi i mångt och mycket sätter byggmaterialet i fokus. Vi hjälper byggmaterialleverantörer att lyfta sina miljöfördelar i våra svenska miljödatabaser och hjälper till i projekteringen av byggnader som vill gå lite längre.

Alla sessioner med Anders Ejlertsson