Anders Lindström

Forskningschef, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Anders Lindström

Forskningschef, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Biografi

Anders Lindström är idag forskningschef för området ”Förare och Fordon” på VTI, och har tidigare arbetat med bl.a. Big Data i transportsystemet och användargränssnitt i fordon och till transporttjänster. Han leder en arbetsgrupp inom området ITS och Automation inom FERSI (ett samarbetsorgan för trafiksäkerhetsforskningsinstitut i Europa). Han disputerade 2004 i datorlingvistik på Linköpings Universitet och har också en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från KTH.