Anders Lönnberg, generalkommissarie, Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Anders Lönnberg, generalkommissarie, Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Biografi

Regeringen utsåg Anders Lönnberg i januari i år till generalkommissarie för Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo2020 i Dubai. Syftet med det svenska deltagande i Expo 2020 är bland annat att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte. Expo 2020 blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.

Alla sessioner med Anders Lönnberg, generalkommissarie, Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai