Anna Hult

Ämnessakkunnig, Näringsdepartementet

Anna Hult

Ämnessakkunnig, Näringsdepartementet

Biografi

Anna Hult disputerade nyligen från KTH med en avhandling om hållbara städer. Sedan april i år arbetar Anna på Näringsdepartementet med samverkansprogrammet smarta städer och samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter.