Anna Kramers

PhD, Forskare och Programchef Mistra SAMS, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Anna Kramers

PhD, Forskare och Programchef Mistra SAMS, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Biografi

Anna Kramers disputerade i oktober 2014 med avhandlingen “Smart Cities and Climate targets; Reducing cities’ energy use with ICT and travel information”. Hon är idag programchef för forskningsprogrammet Mistra SAMS och verksam som forskare inom Centre for Sustainable Communication (CESC) och Integrated Transport Research Lab (ITRL) på KTH där hennes fokus är att utforska hur informations- och kommunikationsteknologi kan bidra till att nå klimatmål i städer. Hon har tidigare arbetat som chef för avd. för Miljöstrategisk Analys på KTH och på Ericsson bl.a. med ansvar för applikations-portföljsuppbyggnad och affärsstrategier för hållbar utveckling.