Anne Håkansson

Docent och Lektor vid ICT-skolan, KTH, nätverksledare Dataföreningen

Anne Håkansson

Docent och Lektor vid ICT-skolan, KTH, nätverksledare Dataföreningen

Biografi

Anne Håkansson, Docent och Lektor vid ICT-skolan, KTH har över 24 års erfarenhet av forskning inom flera olika AI-områden såsom Knowledge-based systems och Reasoning, Knowledge Management Systems, och Multi-agent systems och Meta-agenter. På senare tid har hon applicerat AI-tekniker för Cyber-Physical Systems, Infrastructure and reasoning samt har arbetat med att kombinera mänskliga sinnen i AI-system (AIC-system). Hon har tidigare även utvecklat flera olika AI-system.