Ante Baric, Chief digital officer, Göteborgs Stad

Ante Baric, Chief digital officer, Göteborgs Stad

Biografi

I sin roll som digitaliseringsansvarig på Göteborgs stad ansvarar Ante Baric för ledning, samordning och uppföljning av arbetet med stadens digitalisering, men skall också bidra till att finna nya möjligheter för utveckling, innovation och omvärldsbevakning inom digitaliseringen.
Göteborgs stad står inför en omfattande förnyelse där staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser.
Under året planeras redan för självkörande bilar i stadsmiljön och ett flertal hållbarhetsprojekt såsom buss 55 som drivs med el har körts i flera år men också nya innovativa grepp såsom luftkvalitetsmätning på bussar i realtid görs inom staden. Som beslutsstöd till stadens förnyelse avser vi ha en digital tvilling av staden 2021 som skall hjälpa stadens verksamheter att simulera åtgärder innan byggnation eller förändringar påbörjas, för att kunna fatta bra beslut.