Björn Lahti

Produktägare Smarta Helsingborg, Helsingborgs stad

Björn Lahti

Produktägare Smarta Helsingborg, Helsingborgs stad

Biografi

Jag har en utgångspunkt i mitt arbete med att hantera en stads geografiska data över verksamhetsgränser för att möjliggöra större grad av nytta för stad och invånare. Med Platsen Helsingborg har jag etablerat en stadsgemensam plattform för geografiska data i syfte att bli en gemensam och mer insiktsfull stad. Nu får jag fullfölja arbetet med att växla över till en bredare arena i och med arbetet med Smarta Helsingborg. Älskar att utmana, ifrågasätta men också inspirera och hitta nya vägar till nya lösningar. Smarta lösningar i en smart stad!