Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg, Stockholms stad

Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg, Stockholms stad

Biografi

Christina Salmhofer jobbar som hållbarhetsstrateg i Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret, Stockholms stad. Det inkluderar att implementera det övergripande programmet för hållbar stadsutveckling där kravställande och uppföljning är centrala delar. I rollen ingår också att samordna experter och nyckelpersoner från stadens förvaltningar och berörda bolag samt att ansvara för kompetensutveckling och initiering av forsknings- och utvecklingsprojekt.