Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare Stiftelsen Tryggare Sverige

Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare Stiftelsen Tryggare Sverige

Biografi

Bakgrund i den akademiska världen men även stor erfarenhet av att jobba som planeringsarkitekt både privat och offentlig sektor. Utbildad stadsplanerare med PhD från KTH med fokus på brottslighet och trygghet i relation till stadens utformning. Jobbar som stadsplanerare och forskare på Tryggare Sverige med frågor som rör stadsmiljöer och situationell brottsprevention. Projektledare i utvecklingen av BoTryggt2030: uppdatering av nationella riktlinjer för att bygga säkra trygga städer.