Daniel Rudmark

Senior researcher, RISE Viktoria

Daniel Rudmark

Senior researcher, RISE Viktoria

Biografi

Daniel Rudmark arbetar som Senior Researcher på RISE Viktoria med frågor som rör öppna transportdata och tredjepartsutveckling med fokus på att skapa innovation. I sitt arbete har han arbetat med flera aktörer inom kollektivtrafikbranschen i Sverige men också internationellt med städer som Rio de Janeiro, Dar es Salaam och Bangalore.