Daniel Haavisto, Avdelningschef Geodataavdelningen, Linköpings Kommun

Daniel Haavisto, Avdelningschef Geodataavdelningen, Linköpings Kommun

Biografi

Daniel började som chef på Geodataavdelningen i Linköpingskommun i oktober 2017. Innan dess har han jobbat 17 år i försvarsindustrin som chef, projektledare, forsknings- och systemingenjör på FOI, Saab och BAE-Systems med arkitektur- och design av ledningssystem. Jag tror att metoderna inom SoSE (System of systems engineering) som vanligen används inom tex. försvars. och transportsektorn är i högsta grad applicerbara även på samhällsbyggnad, och att det är en förutsättning för den ”Smarta” staden.