Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborgs stad

Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborgs stad

Biografi

Elina Bratt jobbar som strateg med ansvar för brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Det innebär att hon leder, utvecklar och samordnar kommunens verksamhet inom det brottsförebyggande- och trygghetsskapande området. Elina drivs av att utveckla och förbättra processer. Tillsammans med andra skapar hon förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.