Eric Jeansson, geodatastrateg, Göteborgs Stad

En av de tre mest uppskattade talarna på förra årets konferens!

Eric Jeansson, geodatastrateg, Göteborgs Stad

En av de tre mest uppskattade talarna på förra årets konferens!

Biografi

Eric Jeansson är geodatastrateg i Göteborgs Stad med ansvar för frågor kring användning och spridning av geodata till stadens till verksamheter. Han fokuserar på hur geodata kan användas för att göra Göteborgs Stad till en smart och hållbar stad, bland annat hur visualisering kan användas för att skapa förståelse i stadsplanering samt hur planering kan göras smartare och effektivare med stöd av metoder som CIM, City Information Modeling. Eric är ordförande för Geoforum Sverige, branschorganisationen för geodataområdet.