Eva Pavic, Projektledare IRIS Göteborg, Johanneberg Science Park

Eva Pavic, Projektledare IRIS Göteborg, Johanneberg Science Park

Biografi

Eva Pavic arbetar sedan fem år på Johanneberg Science Park, som är ett delägt bolag av Göteborgs stad, och har tidigare arbetat på bland annat Tillväxtverket. Eva har under många år arbetat i innovationsmiljöer med fokus på att skapa samverkansprojekt tillsammans med kommun, näringsliv och akademi med fokus på hållbarhet och miljö.