Eva Schelin

vd, IQ Samhällsbyggnad

Eva Schelin

vd, IQ Samhällsbyggnad

Biografi

Eva Schelin är vd för IQ Samhällsbyggnad sedan två år tillbaka, och har lång erfarenhet från befattningar rörande forskning och innovation, både den privata och offentliga sidan. IQ Samhällsbyggnad är djupt involverade i digitalisering av samhällsbyggnadssektorn, och driver bland annat det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Eva ingår i regeringens samverkansgrupp för Smarta Städer och var projektledare för rapporten ”Digitalisering av planprocessen” som lämnades till regeringskansliet i början på 2017, och som har fått till följd flera regeringsuppdrag och utredningsinitiativ.