Felix Krause

programansvarig för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Felix Krause

programansvarig för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Biografi

Självkörande bilar, smarta städer och digitalisering av processer är några saker som intresserar Felix Krause och vars potential han gärna översätter till offentlig sektors verksamhet. Som programansvarig för digitalisering inom tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting jobbar Felix med frågeställningar som: Hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en smartare välfärd?