Göran Arnell, kommundirektör, Gävle kommun

Göran Arnell, kommundirektör, Gävle kommun

Biografi

Som högst beslutande tjänsteman driver och leder Göran de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna i Gävle Kommun. Göran har tidigare verkat inom både det privata och offentliga bland annat som VD på Proffice Sverige AB och inom detaljhandeln.