Gunnar Eriksson

Avdelningschef för analys och granskning, Trafikanalys

Gunnar Eriksson

Avdelningschef för analys och granskning, Trafikanalys

Biografi

Gunnar Eriksson är nationalekonom och har även en forskarexamen i trafik och transportplanering från KTH. Han har en bakgrund inom transportforskning, men har senare arbetat bl.a. för Näringsdepartementet och EU-kommissionen. Leder myndighetens arbete med analys av styrmedel och regelverk inom transportsektorn, liksom arbetet med att analysera sektorns omvärld och dess framtid.