Håkan Jarborg Eriksson

Chef polisens Utvecklingscentrum Syd, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten.

Håkan Jarborg Eriksson

Chef polisens Utvecklingscentrum Syd, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten.

Biografi

Håkan har arbetat snart 30 år inom polisen, varav 25 år som chef på strategisk nivå. Bland annat som bitr. polisområdeschef, polisområdeschef, bitr. chef länskriminalavdelning, chef länsoperativ avdelning, utvecklingsledare och utvecklingschef på Rikspolisstyrelsen och sedan 1 januari 2015 chef för polisens utvecklingscentrum Syd inom Nationella operativa avdelningen.